Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

THUYỀN BÁT NHÃ - Chùm thơ Huy Vụ

THUYỀN BÁT NHÃ

Ngày nào ta bỏ cuộc rong chơi.
Cõi tạm ngoài kia trả lại đời.
Thơ túi trần gian đành phó mặc.
Rượu bầu thế tục cũng buông lơi.
Xuôi tay trút hết câu danh lợi.
Ngửa mặt quên đi chuyện lỗ lời.
Bát Nhã lên thuyền sang bến giác
Căng buồm nhổ lái quyết ra khơi.
                Huy Vụ 13/11/2015


   HỌC ĐÒI

Độc giả thơ Đường thật hiếm hoi
Phải rằng thể khác kẻo đi toi.
Câu từ không nhẽ chưa nền nã
Đối đáp hay chăng chửa mặn mòi.
Trộm ước niêm như hồng Đà Lạt.
Thầm mơ luật tựa bưởi Năm Roi
Muôn nơi vạn chốn đều hoan hỉ.
Thiên hạ may ra hết học đòi.
          Huy Vụ 14/11 2015

    THƠ LÒNG

Ai đó mở lòng thơ đến đây
Bao điều gửi gắm lại trang phây
Nỗi niềm không nhẽ hoài chôn kín
Uẩn khúc vì sao mãi chất đầy
Núi vẫn in hình nơi biển lặng.
Trăng còn dõi bóng chốn chân mây
Chi âm ở mãi miền biên viễn.
Xin vẽ lên tranh vị đắng này
Huy Vụ 14/11/15


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét