Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

THÚ ĐƯỜNG THI - Huy Vụ

BÀI THỨ NHẤT

Nhà ngang dãy dọc hỏi bao tòa
Cốt cán tiền đâu lắm vậy a?
Cấy lúa rầy bu e hẳn đã…
Trồng ngô bão quật có chăng đà…
Ghế kia khẳm lộc muôn thằng tới
Chân nọ đa tài vạn đứa qua.
Cá lớn dễ gì tha cá bé
Khôn thành vĩ đại, dại ra ma.

      
BÀI THỨ HAI

Mới sớm mà sao nắng giống tà?
Phải chăng trời giận có khi đà…
Tham quan cuống đít đành khai xuống
Lại nhũng ung đầu phải nói ra.
Chí Dũng* phen này rồi hóa quỉ
Năm Cam* thuở ấy đã thành ma.
Trời xanh đến lúc thôi thiên vị
Ô  lọng xem chừng khó nói a?                                                             
Huy Vụ 10/11/2015

                                
 KHO TRỜI

Bất tận kho trời hết lại vay.
Chơi đi xả láng gió trăng đầy
Thơ xin vạn tứ tha hồ viết
Rượu mượn muôn vò thoả sức say
Ngọc Thỏ đơn hình đưa cặp mắt
Hằng Nga lẻ bóng mở vòng tay
Gốc đa chú Cuội chăn trâu mải
Thượng Đế thì ra khéo đặt bày

                        Huy Vụ 10/11/2015


THÚ ĐƯỜNG THI                                
                                 
Lạ thay cái thú viết thơ Đường .
Niêm luật song hành với kỷ cương.
Muốn bỏ bao lần lòng chẳng thể...
Toan thôi mấy bận dạ như dường...
Phân minh...tứ lục nghe mà ngán.
Bất luận...ngũ tam nghĩ lại thương
Ngày tháng tiêu dao cùng bạn hữu
Người đầu nhớ kẻ cuối sông Tương
                         Huy Vụ 11/11/2015
                                
                                 
HOÀNG HẠC LÂU CẢM TÁC                                 
                                 
Mây trắng ngàn năm bay mãi đâu.
Trăng xưa Hoàng Hạc vẫn bên lầu.
Tao nhân muốn viết e lòng thẹn.
Mặc khách nghe bình thấy dạ đau.
Anh Vũ mượt mà phong cảnh đắm.
Hán Dương phẳng lặng bức tranh sầu
Hạc vàng ai biết về đâu hỡi.
Ly khách nghe buồn trong mắt sâu.
                       Huy Vụ 12/11/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét