Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

KÍNH TRỌNG THẦY – Lưu Xuân Cảnh, Đức HạnhKÍNH TRỌNG THẦY
Ngàn xưa vẫn kính trọng người Thầy
Nghĩa nặng tình sâu sánh biển đầy
Vững chí dù cho đời biến đổi
Bền lòng dẫu thế sự lung lay
Tài năng rạng rỡ tâm cao cả
Đức độ trong ngần dạ thẳng ngay
Ước vọng gieo mầm xây hậu thế
Ngàn xưa vẫn kính trọng người Thầy.

TRỌNG KÍNH THẦY
Thời đại thuở nao vẫn kính Thầy
Dẫu rằng nhiệt huyết, đạo tâm đầy
Cho dù sóng gió - không chao đảo
Giữ vững con tàu - chẳng lắc lay
Nghĩa khí cao vời lòng chính trực
Lợi danh xem nhẹ dạ càng ngay
Công ơn khai sáng đời luôn nhớ
Thời đại thuở nao vẫn kính Thầy./.
Đức Hạnh
20.11.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét