Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

KHÔNG CÓ THAM NHŨNG… - Cư Nguyễn cùng thi hữu


“KHÔNG CÓ THAM NHŨNG…”*

KẾT luận thanh tra quả tuyệt vời
Truy tìm nhũng lạm chẳng tăm hơi…
Dinh Ngài lộng lẫy tiền nơi biển?
Điện Sếp xa hoa của cõi Trời?
Khéo vụng vải thưa che mắt thánh
Khen ngây vú cả lấp miệng đời
Dân là gốc rễ không màng tới!
Để nịnh thần tâu dối phỉnh lời
Cư-Nguyễn

*Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2015 của UBND TP gửi HĐND TP Hà Nội, “qua kiểm tra nội bộ chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu tội phạm tham nhũng”.


BÀI HỌA:

CÒN ĐÂU ANH CHÍ...

Hỡi ơi! Kết quả thật xa vời
Tham nhũng truy lùng chẳng thấy hơi…
Tự ý ngông cuồng đòi lấp biển
Dùng tiền xảo quyệt tính mua trời
Qũy công bốc cháy thành mây nước
Xã hội than van ngược bến đời
Lấy gốc làm dân… sao tệ thế!
Đâu còn anh chí… để trao lời?
Đức Hạnh
23.11.2015

BÓ TAY BỌN THAM NHŨNG

Cái tội nhũng tham nặng quá trời
Tâu lên cứu xét chỉ khơi khơi
Nhà cao cửa rộng vàng tiền biển
Đất rộng mênh mông bạc của trời
Giấu diếm mù che đôi nhãn thánh
Coi thường khỏa lấp miệng tai đời
Dân quèn nhọ đít không cần tới
Cái bọn a dua xít chán lời
Ha nguyenson
3.11.2015


CÙNG HỘI AI BANH ?

Thanh cao liêm khiết thật xa vời !
Dấm dúi thông đồng cứ lặng hơi
Giỏi đậy mồm loa thồn cả đất
Tài bưng mép giải tọng luôn trời
Tham ô giấu nhẹm xoay tình thế
Hối lộ bao che chuyển sự đời
Xiểm nịnh phì gia dân rách rưới
Tồn vong thức tỉnh có nghe lời ?
Lưu Xuân Cảnh
23.11.2015

CHẾT MẤT!

Miệng cười láu táu nói xa vời
Thực tế thế kia để bốc hơi
Đã vậy lại còn xoen xoét cãi
Xem ra rất dại lu loa trời
Khi xưa vô sản dễ lên tiếng
Nay hiện hữu danh khó cất lời
Ngu thiệt chết người mà bám ghế
Hỡi ơi! Sao chúng chẳng xong đời!
Bảo Như
23.11.2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét