Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

GIEO VẦN - chùm thơ Huy Vụ

GIEO VẦN

                                  Bút dù bất lực vẫn gieo vần.
                                  Sớm tối vui buồn chuyện thế nhân.
                                  Vạn thuở câu tình khôn định lượng
                                  Muôn đời chữ nghĩa khó đong cân.
                                  Lòng luôn cảm khái vần thơ Thánh
                                  Dạ mãi say xưa chén rượu trần.
                                  Ở cõi vô thường ai có biết.
                                  Đường về bến giác nhẹ đôi chân.
                                                              Huy Vụ 23/11/15
                                
                                            HỨNG DỪA
                                  (Thơ vui vịnh tranh hứng dừa)

                                  Tự nhiên nổi hứng muốn ăn dừa.
                                  Thiếp dưới chàng trên mặc đẩy đưa.
                                  Thấy cật khom khom mong gió nước.
                                  Nghe  lòng ngửa ngửa đợi mây mưa.
                                  Nhằm đôi trái bự mà phang tới.
                                  Gặp cái chày to cứ quất bừa.
                                  Cùi trắng nước trong nhìn đã mắt.
                                  Hạ liền cơn khát lúc đang trưa.
                                                               Huy Vụ 24/11/15

                                  MỤC ĐỒNG
                  (Vịnh bức chăn trâu thổi sáo, tranh Đông Hồ)

                                  Có thú nào hơn thú mục đồng.
                                  Hết trò lội ruộng lại bơi sông
                                  Lưng trâu ngật ngưỡng như quan trạng
                                  Ngọn liễu đu đưa tựa mụ đồng
                                  Tính thiện còn đầy tiền bạc chẳng.
                                  Lòng tham chưa có lợi danh không
                                  Lớn lên mới biết bao điều cực
                                  Muốn sống yên thân cứ phải gồng.
                                                                Huy Vụ 24/11/15

                                  LÝ NGƯ VỌNG NGUYỆT
                              (Vịnh bức Cá chép trông trăng)

                                  Cá cũng nặng lòng yêu thế a?
                                  Lặn sâu mãi dưới kiếm Hằng Nga
                                  Bao đêm thanh vắng thương hình tỏ
                                  Những tối âm u xót bóng nhòa.
                                  Nước giấu tình trăng vào đáy nước
                                  Ta chôn nghĩa Nguyệt giữa lòng ta
                                  Bao giờ mới được lên cung Quảng
                                  Chẳng biết rằng ai có mặn mà
                                                            Huy Vụ 24/11/15

                                                  GIÀ

                                  Tuổi già kéo đến quá ư mau.
                                  Tóc trắng chen chân phủ kín đầu.
                                  Mắt ngại đong đưa thây bướm lượn.
                                  Tay lười múa máy mặc ruồi bâu.
                                  Văn thơ lắm lúc buồn không đọc.
                                  Kinh kệ đôi khi chán chẳng cầu.
                                  Bạn hữu ai người yêu chữ nghĩa.
                                  Tri âm thử hỏi biết tìm đâu.

                                                           Huy Vụ 24/11/15

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét