Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

THỂ THƠ SONG THANH ĐIỆP VẬN - Lê Đăng Mành và các thi hữu
    Tác giả Lê Đăng Mành


PHIÊU DIÊU!
(Song thanh điệp vận) 

Gieo neo lẩn thẩn giữa trời chơi
Lận đận trần thân mãi phải tời
Bải hoải mưa đưa lều lẩy bẩy
Tiêu điều nắng tặng nụ cười tươi
Đàn quan* khệ nệ buôn muôn kiếp
Khúm núm lao đao bán vạn đời
Hổn độn thìa lìa còn lởn vởn
Phiêu diêu mặc xác giữa tơi bời!
                          Lê Đăng Mành

* “Đàn quan” tả cái cử chỉ phủi mũ vội vàng để chuẩn bị lên đường.


BÀI HỌA

LÃ CHÃ
(Song thanh điệp vận)

Ơi trời không lẽ vẽ vời chơi
Lớt phớt lao xao lớ ngớ tời
Lẳng lặng trai tài rành một tốt
Lơ mơ gái dại chẳng mười tươi
Bơ phờ lận đận thôi rồi phận
Lở dở lăng nhăng chán nản đời
Nước ngược chia lìa đành bỏ rọ
Đêm đêm lã chã lệ rơi bời!
                   Phan Tự Trí 
                    Biên Hòa


MAY THAY!

Thong dong trút bút ghẹo lời chơi
Đã ngã may thay khéo kéo tời
Cuộc chuốc men len chưa bạn ngán
Thơ mơ phú rủ để người tươi
Lòng trong lại trải hương vương mộng
Khúc đục đà xa nắng tặng đời
Chén hẹn ngày say cho túy lúy
Chiều liêu ngóng bóng dạ bời bời...
                      Nguyễn Gia Khanh


DẠ BỜI BỜI

Bần thần lếch thếch kiếm nơi chơi
Lẳng lặng xem em ráp cáp tời.
Lúc lúc lầu bầu lời hứ hứ
Khi khi loáng thoáng dáng tươi tươi.
Tinh minh bợ đỡ an nhàn kiếp
Lớ ngớ lem nhem láo nháo đời.
Hận phận làng nhàng luôn khốn đốn
Chơi vơi lộ số dạ bơi bời !
                            Trần Như Tùng

LÃM NHÃM

Linh tinh nhấp nháp rượu mời chơi
Lãm nhãm nhiều điều cũng rối tời.
Lấn cấn bù lu ba nhố nhỏ
Lờ mờ chẳng đáng một trời tươi.
Lêu bêu gối mõi nằm than vãn
Lúng túng chân run liệt mớ đời.
Kể lể mần răng dăm lượm thượm
Phù du một kiếp khiếp bời bời. 
                                Hải Rừng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét