Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

THIÊN ĐỊNH - Đức Hạnh & Hồng Xuyến


THIÊN ĐỊNH
“Sông Núi Nước Nam Vua Nam Ở,
Định Phận Rành Rành Tại Sách Trời.”
SÔNG biển địa đồ sáng tỏ lời
NÚI rừng hải phận rõ ngàn khơi
NƯỚC ta pháp lí đà phân định
NAM Việt Hoàng Sa..đã vạn thời
VUA bọn.. tham tàn qua chiếm đóng
NAM nhà chính nghĩa đánh tiêu đời
Ở nhiều bằng chứng* ngời công lí
ĐỊNH PHẬN RÀNH RÀNH TẠI SÁCH TRỜI
23 05 2018 – Đức Hạnh
 
* “Phải nói với bất cứ tài liệu cổ nào của Trung Quốc từ chính sử, dã sử, địa dư, bản đồ đều dễ dàng chứng minh được rằng Paracel tức Hoàng Sa hay Cát Vàng của Việt Nam mà Trung Quốc gọi là Tây Sa hay Xisha không hề thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc.” - Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã.
Bài Họa:
SÁCH TRỜI
SÔNG biển biên cương đã trả lời
NÚI non lãnh hải trải muôn đời
NƯỚC nhà hiệp định ngời chân lí
NAM Việt sơn hà thắm vạn thời
VUA Lạc…tiền nhân gìn đất mẹ
NAM Rồng…hậu thế giữ trùng khơi
Ở phường xâm lược ta trừ khử
ĐỊNH PHẬN RÀNH RÀNH TẠI SÁCH TRỜI
Hồng Xuyến - 28 05 2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét