Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

MƠ MỘT BƯỚC CHÂN / MẤY QUÃNG ĐƯỜNG - Hiến Minh

Tác giả Hiến Minh

Mơ Một Bước Chân
     
Chẳng hiểu làm sao - biết nói gì
Đông tay kim cổ có đâu ri!
Lảo niên cận tử cùng vô kế
Trẽ mỏ thời lai khốn khả thi
Xiêu đổ cha sầu ôm mái rạ
Thất thanh mẹ xỉu dưới tàn si
Người giữ hồn người xiêu lạc cảnh
Chân đời mơ một bước thần kỳ
                         Hiến Minh

               
Mấy Quãng Đường                       

Đường xa mấy quãng nối đường xa
Ai biết đâu mà đưa đón ta
Mãi miết rồi quên hương thế thái
Quẩn quanh thôi đủ vị ta bà
Ân tình bốn biển triều âm vợi
Khói bêp phương quê bóng quyện tà
Hoài vọng chìm mơ trong cõi thực
Ta mình hẹn nhé giữa phong ba.
                             Hiến Minh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét