Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

DIỆU KÌ - Hansy & Thi Hữu

  


DIỆU KÌ
[Áp cú]
Điều thề giữ nhé chớ tùng tiêu
Tiêu tốn thơm tho buổi hẹn chiều
Chiều ấy đôi mình lên rước kiệu
Kiệu này hai đứa trỗi bừng yêu
Yêu hoài chẳng chịu lời xin kiếu
Kiếu mãi sao mà giọng rất phiêu
Phiêu lãng tâm hồn trong ảo diệu
Diệu kỳ ân ái lộng thơm nhiều
Nhiều thơm thảo nhé hoài mơ diệu
Diệu bổng tang tình lả lướt phiêu
Phiêu nẻo thanh bình đâu chịu kiếu
Kiều làn thu thủy mãi hoài yêu
Yêu thầm nguyện ước la đà kiệu
Kiệu thắm mòng mơ lãng đãng chiều
Chiều lả sương chùng in bóng xiếu
Xiếu tim gởi gắm đến bao điều
HANSY - 17 08 2018

Bài Họa:

KỲ DIỆU
[Áp cú]
Điều cảnh vươn sầu mộng chẳng tiêu
Tiêu buồn thắm nụ trổ trong chiều
Chiều trao ước hẹn tình hoa bướm
Bướm múa dâng trào nốt nhạc yêu 
Yêu mến nàng thơ lòng mãi nhớ
Nhớ nhung kỉ niệm nghĩa nào phiêu
Phiêu du cánh mộng ngời trăng nước
Nước trỗi mây trôi nhớ thật nhiều.
Nhiều ánh trăng sao lòng lắng dịu
Dịu dòng suối nhạc cảnh phì nhiêu
Nhiêu khê vẫn nở tình kì diệu
Diệu vợi luôn mơ bạn dấu yêu
Yêu nhớ cành hoa - hoa hàm tiếu
Tiếu khơi cánh mộng - mộng ban chiều
Chiều lên mây nước luôn đồng điệu !
Điệu dáng nàng xuân nói những điều.
Đức Hạnh – 17 08 2018
*
ĐỒNG ĐIỆU
[Áp cú]
Điều ước trải nồng đượm khúc tiêu
Tiêu ngào ngọt đẫm thả mơ chiều
Chiều say đắm mộng hòa cung liễu
Liễu lịm mê tình quyện quãng yêu
Yêu gửi mùi thương lồng huyễn diệu
Diệu trao mùi nhớ dệt bồng phiêu
Phiêu làn môi thở lành êm điệu
Điệu gió hương ai thoảng ít nhiều
Nhiều nhớ trao về xây ấm điệu
Điệu hò say đắm giữa làn phiêu
Phiêu lời ngọt thảo lòng hoan diệu
Diệu khúc êm nguyền dạ thắm yêu
Yêu dệt thêm dài cung mộng liễu
Liễu hòa mãi nữa phím trông chiều
Chiều lan tỏa sắc tình ơi hiểu
Hiểu mắt em trao gởi những điều.
Hà Thu - 17 08 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét