Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

Chùm thơ Huy Vụ

Hay là…


Hay là… xuống tóc thử làm Sư.
Đường thế bao năm đã mệt đừ
Rượu uống ngàn chung nghe chửa đủ
Thơ làm mấy tứ thấy đà dư,
Bạc tiền sau trước ai người kiếu.
Danh lợi xưa nay hiếm kẻ từ.
Rũ hết muộn phiền trong cõi tạm
Sợ còn thơ thẩn mãi sinh hư.
                           HV 24/05/18

Độc ẩm


Trăng vàng lóng lánh giữa hồ đêm
Bóng liễu lơ thơ rủ tóc mềm.
Nhè nhẹ lưng trời cơn gió thoảng
Khẽ khàng trước ngõ vạt sương êm.
Câu thơ ngất ngưởng trên nền giấy.
Chén rượu chênh chao dưới mặt thềm
Rà rã canh trường Quyên gọi bạn
Hồ trường dốc cạn lại đòi thêm.
                              HV 24/05/18

Chữ nghĩa


Lại bàn chữ nghĩa bộ giao thông
Giá – Phí  khen thay khéo đánh đồng.*
Bọn họ nghênh ngang ăn ngập họng.
Dân mình cúm dúm gánh cành hông.
Nhập nhằng xảo ngữ đen rằng trắng
Lấp liếm cuồng ngôn lục bảo hồng.
Chua xót biết bao giờ tiếng Việt
Cốt hồn non nước hỏi còn không?
                                  HV 23/05/18
*BGTVT đổi tên trạm thu phí BOT thành trạm thu Giá gây bức xúc dư luận.

Kiếp bán hoa


Kể ra chỉ thấy xót xa lòng
Bến nước ai nào rõ đục trong
Cứ ngỡ đổi đời nơi gác tía
Nào hay mạt kiếp chốn quần hồng
Đỏ xanh nhấp nháy châu rơi đắng
Sáng tối lả lơi lệ chảy ròng.
Giữa chốn thị thành  ai có thấu.
Tháng ngày quặn thắt nối sầu đong.
                               HV 22/05/18


Uống rượu với tào tháo

Kính ngài Mạnh Đức rượu ngàn ly
Kim cổ không ai kẻ dám bì.
Vác kiếm nhập cung trừ Đổng Trác
Xây đài Đồng Tước nhốt Kiều nhi.
Hoa Dung tướng sĩ đành theo vận
Xích Bích binh đao phải lỡ thì.*
Trí trá gian hùng không địch thủ.
Chết còn chưa bỏ tính đa nghi.
Chết còn chưa bỏ tính đa nghi
Hãy uống cho say lại ngủ khì.
Trí trá từ nay xin bỏ lại
Iêng hùng mai mốt cứ mang đi.
Vua Ngô ngất ngưỡng đâu thua mấy
Chúa Ngụy xênh xang có kém gì.
Vạn thế nhân gian còn ngưỡng mộ.
Ngàn đời chẳng hổ đấng tu mi.
                                HV 22. 05.18
*Đại chiến Xích Bích Tào Tháo thua trận chạy vào đường hẻm Hoa Dung trúng mưu của Khổng Minh bị Quan Vân trường chặn bắt. 

Thú bạn bè


Sướng nhất là vui thú bạn bè
Bao điều thầm kín kể nhau nghe.
Thơ hay xúm lại ngâm vài tứ
Rượu quí quây vào dốc mấy be.
Chẳng kể tiện sang nông hoặc sĩ
Không phân cao thấp cử hay nghè
Khiêm nhường lễ độ yêu điều nghĩa.
Quí trọng đâu vì ngựa với xe.
                              HV 21/05/18

Nhớ cố tri


Đá sỏi âm thầm đợi bước đi
Trăm năm chớp mắt có ra gì
Khổ đau cõi thế dường muôn thuở
Sung sướng trên đời được mấy khi?
Cuốc giục tàn mai đà mấy bận
Ve kêu đỏ phượng đã bao kỳ.
Mồi danh bả lợi đeo oằn xác
Viễn xứ nao lòng nhớ cố tri.
                               HV 22/05/18


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét