Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

VÀO MÙA PHẬT ĐẢN - Trần Như Tùng

VÀO MÙA PHẬT ĐẢN

Dịp này Đức Phật dạo hà phương
Phật tử xôn xao mọi nẻo đường.
Hoan hỉ bao điều ngày kính lễ
Nguyện cầu bấy ý buổi dâng hương.
Người nông hướng tới đầy rau lúa
Kẻ thợ trông vào rộng bậc lương.
Xin được độ trì cho sống tốt
Giờ đây quỷ dữ phá không thường.
                           Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét