Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

TRANG TUẤN KIỆT - Võ Tấn Hùng họa thơ Xuân Lộc

TRANG TUẤN KIỆT
(Hoạ bài HÀO KHÍ NAM NHI)

Đàbiết Nhị Hà nghẽn cả sông
MANG bao xác Mãn máu loang hồng
TIẾNG vang Nguyễn Huệ thơm con Lạc
 trận Đống Đa rạng cháu Rồng.
TRONG lúc bờ Gianh lành một dãi
TRỜI chung Nam Bắc tách hai dòng?
ĐẤT sinh tuấn kiệt xưa nay vẫn,
PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG!
Bình Định, 20.04.2016
VÕ TẤN HÙNG

BÀI XƯỚNG:

HÀO KHÍ NAM NHI
(Thể tung hoành trục khoán)

ĐÃ thấy Đằng Giang máu ngập sông
MANG theo khí phách thuở Diên Hồng
TIẾNG người xưa vọng vang bờ cõi
Ở giọng tiền nhân rạng xứ Rồng
TRONG cảnh láng giềng đang lấn tới,
TRỜI cùng biển đảo há đôi dòng?
ĐẤT nuôi chí lớn trang nam tử,
PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG.
Xuân Lộc
(Hà Nội) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét