Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

TÌNH QUY NHƠN - Võ Tấn Hùng họa thơ Châu Thạch

TÌNH QUY NHƠN

(Họa vận bài BỜ HÀN GIANG của Châu Thạch)

Quy Nhơn bừng dậy lúc ban mai,
Nắng trải vàng ươm  cát mịn dài.
Liễu biếc gió mơn tranh thủy mặc,
Biển xanh sóng gợn bức sơn mài.
Sáng vô thư viện luôn chung lối,
Chiều đến giảng đường cứ sánh vai.
Mấy bận ngỏ lời thôi gắng học,
Trong tim ấp ủ bóng hình ai?

Phước Hưng,08.05.2016
VÕ TẤN HÙNG


BỜ HÀN GIANG 
(Bài xướng)

Đà Nẵng Hàn Giang mỗi sớm mai,
Bờ sông loa nhạc nối nhau dài.
Người đi thể dục đường hoa đẹp,
Kẻ nghỉ tọa an ghế đá mài.
Tượng đẹp trưng bày đầy lối bước,
Nắng thơm chiếu rọi quyện bờ vai.
Lão già Châu Thạch ngày hai buổi,
Đố biết ngồi đây nhớ đến ai?

CHÂU THẠCH


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét