Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

THÍCH TO – Lưu Xuân Cảnh & Đức Hạnh

THÍCH TO
Làm gì cũng vẽ chuyện cho to
Tốn của hao tiền kệ chẳng lo!
Đặt móng cờ phông che rợp cỏ
Đào mương vải bạc phủ đầy bờ
Tiêu xài chẳng xót mà vô bổ
Phí phạm không đau lại dại rồ
Tiết kiệm vì dân nghèo khó khổ
Ông bà đã dạy nhớ chưa nô?
Lưu Xuân Cảnh
05.5.2016

HỌA:

ANH CHÍ !?
Dân chúng bây giờ chẳng thích to
Nhỏ nhưng hữu ích cớ sao lo!
Bày chi lãng phí vài ngàn nọ?
Lại khoái xa hoa cả bến bờ…
Ngân khố cộng đồng luôn đổ lỗ
Đô la các xép hóa rầm rồ
Ước mong công chính mà như thể:
Anh chí hổng còn !? Chỉ thấy “nô”
Đức Hạnh
5.5.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét