Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

NƯỚC – Lưu Xuân Cảnh & Đức Hạnh

NƯỚC
Mặc sức người đời chọn để đâu
Thì luôn vẫn giữ thể ban đầu
Không thay, dẫu hẹp lòng bôi xấu
Chẳng đổi, dù gàn dạ nhấn sâu
Lặng sóng bồng bềnh nâng Bắc Đẩu*
Trào giông đảo lộn nhận Nam Tào*
Sinh tồn cậy nước đừng đen, lậu**
Vẩn đục mù mờ, dễ mắc câu.
Lưu Xuân Cảnh
03.5.2016


* Bắc Đẩu giữ sinh, Nam tào giữ tử.
** Đen: Điều trái với đạo đức. Lậu: Trái phép, lén lút.

HỌA:

BIỂN GIẬN
Cứ ăn cá chết…chẳng sao đâu! *
Dân chúng xôn xao…chỉ lắc đầu
Kiến thức nhà quan đà quá “thấu”
Kỹ năng chuyên trách đã chuyên sâu?
Cán tài lộ diện nghe tài ngẫu
Cái đức vô tâm bởi đức Tào…
Biển giận, sóng gào: Sao lại dấu ???
Coi chừng kế độc… nghẻo cần câu!!!
Đức Hạnh
03.5.2016

*Trong khi người của Formosa xin lỗi thì ông Phó chủ tịch Hà Tĩnh "khuyên dân ăn cá, tắm biển"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét