Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

MÂY LÀNH KHÁNH ĐẢN-Thơ xướng họa!

THƠ MỜI HỌA
MÂY LÀNH KHÁNH ĐẢN
“Tung hoành trục khoán”
ĐẤT NƯỚC THẤM NHUẦN - AN TỊNH THỦY
QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU - CÁT TƯỜNG VÂN

ĐẤT dù bẩn sạch vẫn bình chân
NƯỚC vọng tưởng hoài phải hóa thân
THẤM nghĩa từ bi thâu bá đạo
NHUẦN tình bác ái nhiếp Thiên Nhân
AN hòa kinh tạng miền tam giới*
TỊNH lạc pháp luân cõi lục trần
THỦY xán tang thương đừng sợ hãi
QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU CÁT TƯỜNG VÂN
Lê Đăng Mành
*TAM GIỚI
Tam giới là ba thế giới của chúng sanh phàm phu, còn sanh tử qua lại trong ba cõi ấy, Tam giới còn gọi là Tam hữu :
1. Dục giới : Dục giới là chỗ ở của loài hữu tình có dâm dục, thực dục... gồm có ba bậc : Thượng giới đó là chư tiên ở trên sáu cõi trời Dục giới, Trung giới là loài người trong bốn châu thiên hạ, bậc hạ giới là súc sanh, ngạ quỷ và vô gián địa ngục.
2. Sắc giới : Là chỗ ở của hàng hữu tình không còn dâm dục, thực dục, nhưng có hình dáng tốt đẹp, có dung diện nguy nga (còn ở trong vật chất), nhưng tất cả sắc chất từ thân đến cảnh đều tinh hảo thù diệu. Cõi này có hai mươi tầng, từ Phạm Thân Thiên lên đến Đại Tự Tại Thiên. Toàn cõi sắc giới là của Ngài Phạm Thiên.
3. Vô sắc giới : Là cõi của bậc thượng nhân, không có hình dáng sắc chất, không có cung điện, quốc độ, duy chỉ có tâm thức mà thôi, các Ngài trụ trong thiền định thâm diệu. Thế giới này không có chỗ ở nhất định, chỉ căn cứ vào quả báo của công đức thiền định cao thấp mà hưởng sự an vui hơn kém nhau mà thôi, các Ngài sanh vào được cõi này ấy là nhờ vào công phu thiền định rất dày công.
BÀI HỌA
NƠI ẤY , BẠN TÔI
Tung hoành trc khoán
Đất nước thấm nhuần an tịnh thủy
Quê nhà nương náu cát tường vân

Đất lành Văn Quỹ giữ thuần chân
Nước ngọt Ô Lâu dội ấm thân
Thấm tính Lê Đăng giương nghĩa đạo
Nhuần hương Lãm Nguyệt dưỡng đời nhân.
An lòng tâm đắc đường thi phú
Tịnh phận ung dung cõi tục trần.
Thủy mạc lung linh thư pháp dạo
Quê nhà nương náu cát tường vân .
Trần Như Tùng

CHUYỆN CHÚNG TÔI
Tung hoành trực khoản
Bạn bè xướng họa lời danh bút
Meo mạng lại qua lối sắc vân.

Bạn mãi cùng nhau hướng mệnh chân
 câu bè chữ nối tương thân.
Xướng trao gió biển mang ngư chất
Họa gửi hương quê gói hạnh nhân.
Lời đẹp ý hay lưu nguyệt các
Danh thơm tiếng ngát trải dương trần.
Bút rung phím nhấn thơ lên sóng
Meo mạng lại qua lối sắc vân .
Trần Như Tùng

HÃY DỪNG CHÂN
 “Tung hoành trục khoán”
ĐẤT NƯỚC THẤM NHUẦN - AN TỊNH THỦY
QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU - CÁT TƯỜNG VÂN

 ĐẤT lành mong khách hãy dừng chân!
 NƯỚC 
mát xanh màu dễ kết thân
THẤM chốn mây ngàn luôn tạo phước
NHUẦN tâm tứ đại chóng gieo nhân
AN lòng chẳng nghĩ mầm danh lợi
TỊNH trí nào vương bã bụi trần
THỦY vẫn xuôi dòng theo biển rộng
 QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU CÁT TƯỜNG VÂN.
 Như Thu

PHẬT PHÁP !
“Tung hoành trục khoán”
ĐẤT NƯỚC THẤM NHUẦN - AN TỊNH THỦY
QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU - CÁT TƯỜNG VÂN

ĐẤT mềm ấm áp vạn bàn chân 
NƯỚC sạch ví như bạn hữu thân
THẤM đạo cõi tu đi khắp nẻo !
NHUẦN tâm hướng thiện mọi đường nhân 
AN cư Phật Pháp nơi TÂY TRÚC !
TỊNH nhập điều sinh ở cõi TRẦN 
THỦY cuốn sông hồ ra biển cả !
QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU CÁT TƯỜNG VÂN !
Nguyễn Tiến 18/ 5/ 2016 - NGA

NHẸ BƯỚC THANH VÂN
“Tung hoành trục khoán”
TRÍ RẠNG ĐỂ THUẦN CƠN TUỆ GIÁC
TÂM THÀNH CHO NHẸ BƯỚC THANH VÂN

TRÍ càng tích lũy lại cần chân
RẠNG tỏa vì người lúc hóa thân
ĐỂ gửi ân lành về hậu thế
THUẦN hòa miên kính tới tiền nhân
CƠN qua bỉ cực đừng thăng mộng
TUỆ tới thái lai đạt giáng trần
GIÁC ngộ thêm rồi an tịnh mãi
TÂM LÀNH CHO NHẸ BƯỚC THANH VÂN
Phan Tự Trí

ÁNH NHẬT SOI NGỜI
(Tung hoành trục khoán)

“MUÔN TRÙNG CHIẾU DIỆU HUY HOÀNG NHẬT
NGŨ SẮC SOI NGỜI TUYỆT HẢO VÂN”

MUÔN nẻo đi về cõi thiện chân
TRÙNG trùng khởi chuyển lệ thiêu thân
CHIẾU bừng hoan hỷ lành ơn phước
DIỆU tỏa an hòa khoáng nghĩa nhân
HUY lộng triều âm tàn ảo mộng
HOÀNG lay ánh nguyệt sáng hư trần
NHẬT lung linh giữa miền vô nguyện
NGŨ SẮC SOI NGỜI TUYỆT HẢO VÂN !
Lý Đức Quỳnh


NƠI NƯƠNG TỰA
“Tung hoành trục khoán”
Đất nước thấm nhuần an tịnh thủy
Quê nhà nương náu cát tường vân

ĐẤT luôn thầm lặng giữa hư chân
NƯỚC vẫn sum vầy gắn kết thân
THẤM thiết lòng từ hòa đạo nghĩa
NHUẦN nhu dạ hỷ hợp tình nhân
AN tâm tự tại tường ba lỗi*
TỊNH ý ung dung tỏ sáu trần**
THỦY nguyệt duyên sinh chung cảnh trí
QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU CÁT TƯỜNG VÂN
GM.Nguyễn Đình Diệm
*Ba lỗi:Tam quá tức là ba lỗi lầm về ý,lời nói và thân hành động
**Sáu trần: Sáu trần là :Sắc thanh hương vị xúc Pháp ,
Đó là sáu ngoại cảnh đối tượng tiếp xúc và nhận thức của sáu căn (Mắt tai mũi lưỡi thân ý) và sáu thức(Nhãn thức,nhĩ thức,tỷ thức,thiệt thức,thân thức và ý thức) có lha3 năng làm cho thân tâm dơ bẩn thân tâm nếu không biết  giữ gìn phòng hộ thì sáu trần khi tiếp xúc với thân tâm con người có thể làm cho ta tham đắm vướng mắc theo đuổi tạo ra các nghiệp.

QUÊ NHÀ MUÔN THUỞ

“Họa Đảo vận 3 vần
Đất đầy pháp vũ cõi thiên nhân 
Nước biển mênh mông cũng có phần 
Thấm đạo truyền kinh nơi thủ tạng 
Nhuần đời nói Pháp chổ tình thân 
An tâm khổ luyện lòng tinh tấn 
Tịnh trí rèn chuyên dạ mẫn cần 
Thủy tận sơn cùng rong khắp nẽo 
Quê nhà nương náu cát tường vân
Thảo Phước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét