Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

HIỂM HỌA - Bửu TùngHIỂM HỌA

Hiểm họa môi sinh chẳng chuyện đùa
Khi thành đại nạn nắm phần thua
Đồng khô vắt máu nuôi khoai lúa
Biển đục mang mầm diệt cá cua
Độc tố ăn mòn bao thực phẩm
Thương trường gạt gẫm lắm người mua
Bo bo một thuở nhai mòn nướu
Nhớ lại mà gờm vị đắng chua

                            Bửu Tùng
                            8/5/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét