Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

BỐN MÙA CHỜ MONG - Thy Lệ Trang họa thơ Nguyễn Gia Khanh

BỐN MÙA CHỜ MONG
Hoán vận
Thuận nghịch độc

Nhòa mi chợt nhớ dạ vời trông
Cảnh đẹp mùa XUÂN lại ấm  lòng
Xa ngát hương  trà thơm nắng HẠ
Đắm mê hồn tuyết lạnh mùa ĐÔNG
Pha nồng mắt lệ xanh màu mắt
Thắm đỏ hồng THU rực sắc hồng
Ngà ngọc dáng say tình huyễn mộng
Ta chờ bạn đến nguyệt cùng trông.

Đọc nghịch:

Trông cùng nguyệt đến bạn cùng ta
Mộng huyễn tình say dáng ngọc ngà
Hồng sắc rực THU hồng đỏ thắm
Mắt màu xanh lệ mắt nồng pha
ĐÔNG mùa lạnh tuyết hồn mê đắm
HẠ nắng thơm trà hương ngát xa
Lòng ấm lại XUÂN mùa đẹp cảnh
Trông vời dạ nhớ chợt mi nhoà.
                                  Thy Lệ Trang 

Xướng:

NGÓNG TRÔNG
Thuận-Nghịch độc

Xa vắng bấy mùa mấy ngóng trông
Lối giăng sầu mộng ngẩn ngơ lòng
Nhòa sương khói phủ mờ trăng hạ
Vấy gió mưa về lạnh bến đông
Pha đắng giọt buồn dâng quán lẻ
Mượn vui niềm tủi chạm môi hồng
Ngà say chuốc cạn bầu cho đã
Ta với bóng chiều quặn nhớ mong.

Đọc nghịch:

Mong nhớ quặn chiều bóng với ta
Đã cho bầu cạn chuốc say ngà
Hồng môi chạm tủi niềm vui mượn
Lẻ quán dâng buồn giọt đắng pha
Đông bến lạnh về mưa gió vấy
Hạ trăng mờ phủ khói sương nhòa
Lòng ngơ ngẩn mộng sầu giăng lối
Trông ngóng mấy mùa bấy vắng xa.
                            Nguyễn Gia Khanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét