Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

TUỔI “CỔ LAI HY” THỜI NAY - Tôn Thất Viễn Bào và Nguyễn Hiến Minh

TUỔI “CỔ LAI HY” THỜI NAY

Bảy mươi xưa gọi “cổ lai hy”
Tuổi ấy ngày nay chẳng hiếm gì
Sáng sáng đoàn đoàn đi thể dục
Chiều chiều nhóm nhóm họp nâng ly
“Kara” nhiều kẻ còn ưa hát
Khiêu vũ lắm người vẫn khoái đi
Họ cứ yêu đời vui vẻ sống
Thời gian trôi chảy để tâm chi
         
            Tôn Thất Viễn Bào
            162/5 Nguyễn Sinh Cung, Huế
            ĐT: 0903577119


Bài họa:
TRẢI MỞ

Xế chiều thêm bậu bạn hu hi
Quẳng gánh trần ai chẳng thiết gì
Ngàn dặm qua rồi… còn mấy sải
Trăm năm sắp đến cuộc phân ly
Vườn hồng mãi thắm tình chưa phụ
Bằng hữu đang chờ tâm miết đi
Thân kính bên nhau lòng trải mở
Đệ huynh ta đấy chẳng lo chi.

                Nguyễn Hiến Minh
                ĐT: 01282 676 268

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét