Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

TÌNH NON NƯỚC - Đức Hạnh cùng quý thi hữu
TÌNH NON NƯỚC

Thuở trước Nhân Tôn thuận ý đời
Huyền Trân – Trần Khắc phải đôi nơi
Người đi viễn xứ lòng vương vấn !
Kẻ ở cô thôn dạ rối bời
Hoàng Hậu Chiêm cung tình quạnh quẽ
Chàng Chung Việt tướng mộng chơi vơi
Vua cha có xót đời con trẻ !
Đổi đất Chế Mân được lỗ lời ?
                           Đức Hạnh

HỌA:


1- TÌNH NON NƯỚC
       
Hòa bình ao ước để xây đời
Đổi phận Huyền Trân phải tách.nơi
Chế ngự tình nhà ,sầu cứ vợi
Nâng tầm nghĩa nước,hỉ không vơi
Máu xương tiết kiệm,đừng so lỗ
Tổ quốc an vui,khó sánh lời
Chất Việt tỏa ngời ra bốn bể
Ngàn năm cây đức.mãi xanh bời.
                         Tau Dotrong
                Bắc giang, 1.6.2015


2- NGHĨA NƯỚC - TÌNH NHÀ

Huyền Trân chẳng tiếc cả phần đời
Đem tấm thân ngà đổi mấy nơi !
Ngọc nát tình xa tim quặn thắt
Vàng phai nghĩa đoạn óc tơi bời
Dù ngôi Hoàng Hậu lòng hoang vắng
Dẫu vị Mẫu Nghi dạ chẳng vơi
Nghĩa nước đành vùi chôn lá ngọc
Tình nhà sao tính được bao lời ?
                     Lưu Xuân Cảnh
                         1.6.2015


3- PHẬN CHƠI VƠI

Sống vì non nước để danh đời
Chớ có tham tàn tiếng xấu nơi!
Xưa đã xã thân xây còm cõi
Nay đừng hám lợi phá tơi bời
Một lòng vì nước tình ai oán
Đôi kẻ vong nô mộng lắm lời
Gương sáng không soi ngàn khổ lụy
Bóng thời gian điểm phận chơi vơi
                                  Vetra Tho
                                   1.6.2015

4- CAM ĐÀNH

Thuyền ra Thuận Hóa cảm cho đời
Gió bụi Chiêm Thành phủ khắp nơi
Lộc chúa thân mang lòng nặng nỗi
Tình riêng dạ khắc cảnh bời bời
Thương nàng phận gái duyên hồng đoạn
Trách đấng râu mày dũng khí vơi
Cửa biển buồm giong cơn sóng vỗ
Huyền Trân bái tạ có nên lời?
                          Xichlo Dap
                            2.6.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét