Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

THƠ XƯỚNG HỌA -Sông Thu và Thi Hữu !LẼ DỊCH TRÊN ĐỜI
Thơ Mời Họa
Lẽ dịch ngàn xưa hẳn rõ rồi
Luôn luôn hai mặt ở trên đời
Có lên ắt xuống, khôn ngăn cản
Đã hợp thì tan, khó níu mời
Đừng trách lòng người luôn biến đổi
Chớ than vạn vật mãi di dời
Thân ta hiện hữu trong trời đất
Cũng sẽ đến ngày tan rã thôi !
Sông Thu
BÀI HỌA
ĐỜI LÀ CÁT BỤI
Tạo hoá xưa nay định rõ rồi
Có ai sống mãi ở trong đời
Người may chín chục thiên vương gọi
Kẻ rủi hai ba địa quỹ mời
Sắt đá lâu ngày tan biến hoại
Cỏ cây có lúc cũng thay dời
Sinh thành dị diệt là quy luật
Mai chết ta về cát bụi thôi
Trần Ngộ
ĐƯỜNG ĐỜI
Tứ đế đã xem tận gốc rồi
Dù cho khốn đốn vẫn ơn đời
Gìn tâm đối cảnh đừng tham luyến
Giữ tánh chạm tay chớ gọi mời
Vũ trụ tuần hoàn trong hóa diệt
Càn khôn luân chuyển giữa sinh dời
Vô thường không chọn người phàm thánh
Chỉ sát na thì tàn tạ thôi!
Lê Đăng Mành
NGẪM NGHĨ
Âm dương hai chốn tự xưa rồi
Lẽ ấy tất nhiên của cuộc đời
Sinh kiệt ắt là môn tử tới
Sương tan chắc hẳn ánh dương mời
Tuổi người sức vóc đâu thèm đợi
Dâu bể thời gian phải đổi dời
Lá mỏi mệt chiều thương đến cội
Ân tình vĩnh viễn đẹp mà thôi
Diệp Kiếm Anh
DỊCH LÝ ĐÔNG PHƯƠNG
Họa: Hoán vận “Lẽ Dịch Trên Đời”
Tám cung Bát Quái định phân rồi
Tứ Trạch Đông Tây(*) chẳng đổi dời
CHẤN,TỐN, KHẢM. LY cùng phối ngẫu
CÀN, ĐOÀI, KHÔN, CẤN.hợp riêng mời
Can, Chi, Cung, Mệnh,  Sinh thì dụng
Đối chiếu Ngũ Hành, Khắc phải thôi
Dịch Lý  âm dương luôn biến đổi
Hữu sinh hữu diệt –trách chi đời.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
(*)-Khảm Ly Chấn Tốn,     thuộc Đông Tư Trạch
-Khôn Cấn,Càn,Đoài    .thuộc Tây Tư Trạch
Dịch Lý:-Hôn phối,Phương hướng: Nhà cửa, Mồ mả
Bếp núp.Nên dụng:Tây tứ trạch phối với 1 trong 4 của Tây
tứ trạch
TRE GIÀ MĂNG MỌC
Họa ngược vần
Ba vạn sáu ngàn khoảng thế thôi
Có nhiều đợi dủ mới vui dời.
Người thì vô cớ tai tìm rước
Kẻ lại hữu duyên bệnh đến mời.
Biết trọng dưỡng sinh chơi khỏe thế
Năng nương điều dộ sống an đời
Tre già măng mọc dần thay chỗ
Tự cổ lai kim mãi vậy rồi !
Trần Như Tùng
HẠT CÁT
Hết mưa nắng lại hửng lên rồi
Chớ vội than thân với trách đời
Vẫn biết thời gian không thể đợi
Và hay cái chết chẳng mong mời
Muôn loài sinh diệt luôn thay cải
Vạn vật trầm luân mãi đổi dời
Giữa cõi bao la ngàn vũ trụ
Ta là hạt cát nhỏ mà thôi !
Nguyễn Gia Khanh
NGHIỆP BÁO 
Số mệnh chúng ta đã định rồi
Thảnh thơi vui sống chốn trần đời
Buông lơi thân giả đừng tham tiếc
Giữ vững tâm kiên chẳng ngại mời
An lạc từng giây dù vật chuyển
Thờ ơ mọi việc mặc sao dời
Luân hồi sinh tử xoay vòng mãi
Nghiệp báo do người chỉ thế thôi! 
Như Thu
MỘNG 
Em đi,chia biệt đã lâu rồi
Hạt cuội thầm lăn tận dốc đời
Lóng ngóng đường mây lần ước gặp
Lơ ngơ quảng nguyệt phút mong mời
Ngàn năm mãi xót tình sai hẹn
Vạn cổ còn đau nghĩa trót dời
Ném hết trần gian vào mộng mị
Lại ngờ số phận cứ đùa thôi ! 
Lý Đức Quỳnh 
Đồng Nai,19/6/2015
CHUYỆN ĐỜI 
Xướng họa Đường thi thích qúa rồi
Đổi trao bao chuyện ở trong đời
Buồn vui phóng bút cùng chia xẽ
Giận dỗi quay lưng khỏi đón mời
Nghèo khó cam tâm không thắc mắc
Giàu sang bận trí sợ lo dời
Trăm năm đâu phải là dài lắm
Chạy vạy cho nhiều cũng thế thôi ! 
NS CANADA 
MÀU HOA ĐẤT
Trăm năm trải cuộc dựng xây đời
Hẳn cũng thân hòa cát bụi thôi
Kẻ khó ba hồi tiên tổ gọi
Nguời khôn chín tiếng địa long mời
Ân tình thế thái thường hay đổi
Bản tính nhân sinh chẳng dễ dời
Chớ để khi lời trăng trối gửi
Quờ tay với lại chuyện xa rồi
Phạm Duy Lương
QUY HỒI
Sống chết trời ban dẫu biết rồi
Khôn ngăn trăn trở của muôn đời
Già thưa tóc trắng kinh kêu nhắn
Trẻ đượm môi son ớn gọi mời
Mới biết tham lam là khó chuyển
Rằng hay sân hận dễ chi dời
Sinh ra lem luốc từ tro bụi
Cạn nẻo quy hồi chốn ấy thôi !
Phan Tự Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét