Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

LỠ LÀNG - Trần Ngộ

LỠ LÀNG

Ngồi nghĩ càng thương tiếc đội nhà
Cam lòng thất thủ trước An Ma
Hồng Quân xút chuẩn vô ba quả !?
Công Phượng lừa rành sẽ vượt qua !?
Phía bạn chơi chiêu trò áp sát
Phe mình thừa thế quyết xung pha
Tưởng vào chung kết như ăn giỗ
Ai ngỡ cúp vàng đã lỡ xa

                    Trần Ngộ

                    13 . 6 . 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét