Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

CÔNG LÝ - Đức Hạnh cùng quý thi hữu
CÔNG LÝ

Cán cân công lý phải bình tay
Luật pháp nghiêm minh, đạo đức dày
Bình đẳng tự do - luôn vững mạnh
Gian tà áp bức - sẽ tiêu ngay
Quan tòa xử án - luôn liêm khiết
Dân mọn kêu oan - khỏi ngấp ngoay
Thần Nữ nhân quyền, gươm chính nghĩa
Trừ quân đại ác, thủ lìa thây.

                                             Đức Hạnh​

HỌA:

1- THẦN CÔNG LÝ
Lý vững công bằng kẻo quá tay
Thần minh trí mẫn đạo cao dày
Nhu cường dẫn dụ lề khôn khéo
Thiện ác tương hình luật thẳng ngay
Lệ* chít đôi tròng ngươi khá dể
Cân mù đỉnh cọc mục hà oai
Tà gian chuẩn xác trung lao vạ
Tội lỗi sa lầy thẩm quyết thay.
      NHẬT NGUYỆT  Lê Hiếu​

*Lệ: thông tục ; miếng vải bịt mắt nữ thần


2- THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT

Sự thật quyết là chẳng nới tay
Tình kia xét đủ, đức thêm dày.
Người thường chót giữ, nên tha gấp
Tội phạm không nhường, phải bắt ngay.
Phấn đấu nghề hay luôn học hỏi
Luyện rèn luật vững, hết ngo ngoay.
Dân giàu nước mạnh lùi quân ác
Xã hội thái bình, bệ vệ thây !

                        Tau Dotrong​ 
                  Bắc giang, 26.6.2015
  

3- XỬ ÁN

Xử án cần nghiêm chớ ngoéo tay
Đúng người xứng tội tránh bì dày
Điều tra chứng cứ nên minh bạch
Cáo trạng khai cung phải thẳng ngay
Đừng thấy tiền to coi nhẹ lý
Không vì bạc lớn xét ngơ ngoay
Con người quý nhất là sinh mạng
Quyết định quan tòa lại mặc thây !

                        Lưu Xuân Cảnh​ 
                            26.6.2015 

4- CÁN CÂN 

Công lý sao cầm ở cánh tay
Để mà so sánh mỏng hay dày
Tự do nào thích đường cong xẹo
Bình đẳng luôn cần đến thẳng ngay
Câm điếc khó bề không ngọ ngoạy
Lệch mù có thể chẳng ngo ngoay
Quan tham liêm chính nghe ngoài miệng
Dân khổ muôn đời ... khó dễ thay

                                     Vetra Tho​ 
                                     26.6.2015

 5- CHẾT HÃY HAY

Cửa trống nhà hoang được thuận tay
Dại chi không tích luỹ cho dày
Cán cân pháp luật chưa nghiêm chỉnh
Mực thước thăng bằng sẽ lệch ngay
Lặng tiếng im hơi khi thuận gió
Xoay chiểu đổi hướng cánh buồm ngoay
Khi công lý lại tìm công lý
Chết cũng đâu toàn vẹn cái thây...

                             Nhật Nguyên​
                                27.6.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét