Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

CHUYỆN DÀN KHOAN - Đức Hạnh cùng quý thi hữu

CHUYỆN DÀN KHOAN

Mười lăm* Trung  Quốc rút dàn khoan
Sợ bão gầm… hay nghĩ  kế gian!?
Lũ giặc xâm lăng gây bất ổn
Quân ta phản chiến giữ bình an
Chớ nên léo xéo thành ma nhục
Bỏ thói quanh co kẻo kiếp tàn
Công ước tám hai** bừng thế giới
Việt Nam hải phận đã đàng hoàn
                                 Đức Hạnh
                                17.07.2014

*21 giờ ngày 15/7/2014 Trung Quốc rút dàn khoan 981, ra khỏi hải phận Việt Nam lúc 2 giờ sáng, ngày 16/7/2014
** Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982: Cơ sở pháp lý quốc tế để bảo vệ quyền lợi của Việt Nam trên Biển Đông.


 HỌA:

1- KHÔNG DÁM ĐÂU

Ông nội nó còn chửa dám khoan
Nói chi tụi nhỏ lại non gian
Đừng lo bọn chúng se duyên dập
Chỉ sợ bù nhìn giữ phận an
Uất phẫn ngàn năm làm mọi rợ
Căm thù suốt kiếp lũ cầu toàn
Ngai vàng giữ lấy không buông thả
Khi nước lâm nguy vội vã hoàn ...
                           Nhật Nguyên
                            12.6.2015

2- CHẲNG DÁM KHOAN

Bọn giặc đui mù dám đến khoan ?
Biển trời Nước Việt khó lừa gian
Hoàng Sa có chủ bao đời vững
Hải phận quyền riêng mãi thế an
Hám của bày ra trò dối trá
Tham dầu đặt kế hiểm tồi tàn
Tự thân kéo đến rồi lo sợ !
Bị nhục thôi đành phải trả hoàn.
                      Lưu Xuân Cảnh
                           12.6.2015


3- THẾ CỜ LỠ HẠ

Thám hiểm năm rồi một mũi khoan
Thiên Đình bão tố đuổi thằng gian
Hôm nầy bãi đá thành phi cảng
Mốt nọ lưỡi bò trấn đảo bang
Chễm chệ quan thầy đâu hốt hoảng
Ầu ơ tướng sĩ ngợ khuynh tàn
Dân lành giận dữ đành la toáng
Lỡ "hạ" còn chi "thủ bất hoàn"
                          Supa Long
                          12.6.2015

4- CỚ SỰ DO ĐÂU

Muốn hỏi vì sao nó dám khoan
Nhà mình chắc lại có thằng gian
Tàu vào tận cửa mà không oán
Giặc đến bên hè vẫn cứ an
Mượn cái lời vàng ôm tiếng nhục
Đưa câu bốn tốt giữ thân tàn
Thề non hẹn biển đường tơ tóc
Nợ thủa nào kia cũng khó hoàn.
                          Xichlo Dap
                            2.6.2015 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét