Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

CHÙM THƠ HUY VỤ


HỎI NGƯỜI HỘI AN

Nghe người giũ áo bỏ công đường
Sao lỡ khi mà dân vẫn thương?
Có đúng ngài chê nơi ghế nóng.                                  
Hay chăng ông ngán chốn quan trường.                                  
Trời Nam… trăm họ lòng lo ngại.                                  
Đất Hội… muôn nhà dạ vấn vương.                                  
Cái chức bí thư nào phải nhỏ.                                  
Lạ thay thấy bác lại coi thường.                                                   
                                  Huy Vụ
                              09/06/2015 
     
Nhân bí thư thành ủy Hội An ông Nguyễn Sự  bất ngờ từ chức. Có rất nhiều dư luận trái chiều. Ông Sự đương thời là người được cho là đã làm rất nhiều việc tốt đẹp cho người dân Hội An, để lại nhiều sự thương kính trong dân.      
                                  

 TỪ QUAN 
                                                                
Im nghe tiếng khủng dội hơn mìn.                                  
Hai chữ từ quan thật khó tin                                  
Giữa lúc muôn nơi trông đỏ mắt                                  
Trong khi khắp chốn trực đen khìn.                                  
Bí thư ghế đó chừng khôn đoạt                                  
Bảo vệ bên này cũng khó xin.                                  
Giấc mộng kê vàng ai chẳng biết.                                  
Một mai già lão lấy chi vin?                                                 
                            Huy Vụ
                         09/06/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét