Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

CHÙM THƠ HUY VỤ               Tác giả Huy Vụ


VỊ TRẦN GIAN

Nửa đời đã trải biết bao mùi.                                
Mắt sáng nhiều khi phải giả đui.                                
Thế võ gặp thời chiêu võ nổi,                                
Đường văn lạc vận áng văn thui.                                
Bút nghiên hứng chọn nhiều cay đắng.                                
Thơ phú cầm riêng lắm ngậm ngùi.                                
Nếm vị trần gian môi lưỡi chát.                                
Mong chờ cánh én báo xuân vui.                                                                                          Huy Vụ 
                               04/06/2015       
    
KHUYÊN NGƯỜI  BỎ RƯỢU
            (Bát vĩ vần ôn )                                
Đức cạn họ pha rượu những cồn.                                
Uống vô đầu nhức miệng buồn nôn.                                
Chân tay bủn rủn nghe không ổn,                                
Mắt mũi lơ mơ thấy bị dồn.                                
Ham lắm coi chừng lâm cảnh khốn                                
Nốc nhiều không khéo dễ đem chôn.                                
Khuyên ai bỏ chẳng lo tiền tốn.                               
Cái vốn trời cho lại được tồn.                                                          
                              Huy Vụ 
                          04/06/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét