Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

CHÙM THƠ HUY VỤ

KẾT BẠN

Lạc vô chốn ảo giữa làng phây.

Hai Lúa lơ ngơ kết bạn đầy.
Chót vót chênh chao tình gió nắng.
Bồng bềnh nghiêng ngã nghĩa trăng mây.
Trời nam lắm chị toàn mê “phượt”.
Đất Bắc nhiều anh chỉ thích cầy.
Rắm rối khi “tang” rồi lúc thích.
Xứ mình có lẽ sướng hơn Tây.                                
                                Huy Vụ                              
                            02/06/2015

SUY NGẪM


“Người dắt chó đi về đúng chỗ

Hóa ra chó đã dắt người đi”.
Cứ ngỡ ngon ơ trò róc tổ.
Ai dè xây xẩm món đường thi.
Khó biết vận suy mô lại thịnh
Lên voi xuống chó đã bao kỳ.
Phượng đỏ ve sầu kêu rầu rĩ.
Nghĩ gì khi lại sắp mùa thi.                            
                           Huy Vụ                          
                       02/06/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét