Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN - Trần Ngộ
CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN

Việt Nam hạ Mã với năm bàn
Bán kết cửa vào đã mở toang
Khí thế quân ta ào ạt tiến
Tinh thần đội bạn phải tiêu tan
Tiếp Lào lượt tới chắc không khó
Thắng Thái tua sau sẽ dễ dàng
Giấc mộng cúp vàng đang đợi sẳn
Trận này bước tới đỉnh vinh quang
                                  Trần Ngộ
                                   2-6-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét