Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

BA MƯƠI CHÍN ĐỘC -Thơ Độc hànhBA MƯƠI CHÍN ĐỘC

Trời hầm đem võng mắc cây đa
Nóng quá cho nên phải vậy mà
Yếm xệ đào khoe chờ gió đến
Quần treo vế lộ đợi mây qua
Âm u vòm tím che dim má
Lất phất ngọn nồm thoảng mát da
Thiếu nữ say lòng thiêm thiếp ngủ
Chim cu thấy vậy phá lồng ra.
                            Độc Hành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét