Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

VIỆN K - Huy VụTác giả Huy Vụ


Viện K
                    
Nhà thương ai khéo đặt tên K,
Có phải người Tây sớm nghĩ ra. 
Xét nghiệm xem xong chồng mắt ướt,
Ci ty đọc hết vợ mi nhòa.
Thuốc men bát nháo do bầy quỉ,
Thực phẩm khôn lường tại lũ ma.
Chỉ có dân nghèo là gánh đủ,
Sao nghành y tế vẫn hoan ca.


                             Huy Vụ 06/12/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét