Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

BÚT TÒE - Huy Vụ

BÚT TÒE

Bút tòe thơ nó vẫn đòi tuôn,
Như nước trên bưng hẳn có nguồn.
Cánh nhạn chân mây mờ bóng vẫn…
Tin nhà cuối sóng bặt tăm luôn.
Người trên phố thị thơ nào khoái,
Kẻ ở hương thôn rượu vẫn buồn.
Cái chớn lâu nay giờ khó hãm,
Xuân về chữ nghĩa lại i uông.

                  Huy Vụ 26/12/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét