Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

NGỘ - Lê Văn Thanh

           
                Tác giả Lê Văn Thanh
          

         NGỘ


         Năm tháng rong chơi khắp mọi miền 
         Bốn thời tám tiết tính hồn nhiên
         Tâm lìa cảnh sắc lo chi định
         Ý xã trần ma khỏi luận thiền
         Ngoại cõi sắc không vô vị đạo
         Viên dung sự lý pháp tùy duyên 
         Không Sư không Phật không lai vãng
         Ngộ tánh Bồ-Đề-Vô-Thượng thiêng
                                                    2004
                                           Lê Văn Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét