Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

MỘT MÌNH VỚI THƠ ! - Vân Trinh

MỘT MÌNH VỚI THƠ !
(Kính tặng Nữ sĩ PHAN PHỤNG VĂN)

Lặng lẽ một mình chị với thơ!
Cố quên số phận trót bơ vơ
Bạc tiền hư ảo nào vương vấn
Của cải phù du cứ hững hờ
Ngọn bút chửa mòn nên vững nét
Kiếp tắm năng nợ cố ươm tơ
Tám mươi tư vẫn mùa xuân mãi
Bởi  cả tâm hồn lắm ước mơ

                                 10-2014
                                Vân Trinh

MỪNG SINH NHẬT SÁU MƯƠI LĂM.

Ta mừng sinh nhật sáu mươi lăm
Thơ vẫn chan hòa chẳng cạn vần
Thanh thãn cõi lòng, tròn việc nước
An nhàn tất dạ, đẹp tình dân
Chợ đời mưa nắng luôn gìn nếp
Ngòi bút  thép gang cố giữ tâm
Tuổi hạc sống sao cho đáng sống
Gương soi con cháu mãi trong ngần

                                  20-10-2014
                                   Vân Trinh
                             


CHÚC NGƯỜI
 (Họa Mừng sinh nhật 65 - Vân Trinh)

Gửi người sáu chục đã thêm lăm
Thơ luật uyên thâm uyển chuyển vần.
Làm việc , phận tròn trung với nước
Nghỉ hưu , đạo vững hiếu cùng dân.
Giữ gìn bản thể bền cây đức
Dạy bảo cháu con vững chữ tâm.
Xin chúc thi nhân giàu bút lực
Trang đời trong sáng đẹp vô ngần !

                             Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét