Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

MẠNG DỆT MÙA XUÂN - Phan Tự Trí, Trần Ngộ, Trần Như Tùng
               Tác giả Phan Tự Trí


THỈNH HOẠ


MẠNG DỆT MÙA XUÂN

Có mạng dù xa mấy cũng gần
Khác nào cánh én dệt mùa xuân
Lời thơ bạn gửi vừa trau đối
Bài họa người trao kíp hiệp vần
Ly rượu chúc nhau quên lẩn thẩn
Chén trà đối ẩm bớt phân vân
Quý thương tưởng ảo mà chung chí
Nhân bất đồng tâm …phú hóa bần.
                                 Phan Tự Trí

HOẠ


NỐI LẠI VÒNG TAY

Xin nối vòng tay xích laị gần
Cuộc đời là cả vạn ngày xuân
Bài ca ví dặm càng tươi nhạc
Điệu lý ngựa ô lại thắm vần
Nghĩa bút đưa hồn say lạc thuỷ
Tình thơ thoả mộng cuộc du vân
Thềm trăng đối ẩm chung trà đậm
Lãng tử kể chi cảnh phú bần
                           Trần Ngộ 


THƯ XUÂN QUA MẠNG

Trên mạng đường xa giữ nghĩa gần
Đời vui mới chạp đã hừng xuân.
Biên Hòa mai thắm hoa thêu tứ
Đất Tổ đào tươi cánh dệt vần.
Tự Trí huynh à bày mĩ tửu
Như Tùng mỗ sắp cưỡi hồng vân
Ba li thôi nhé còn ngâm vịnh
Câu chữ trời cho chẳng ngại bần !
                         Trần Như Tùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét