Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

KẺO PHẢI GAI - Phan Tự Trí


GÓC THƠ ĐƯỜNG

KẺO PHẢI GAI

Thơ vui vịnh “Góc thơ Đường” của Vannghequangtri

Ngắm “Góc thơ Đường” cũng lắm gai (*)
Mà mê mà đắm bởi vì ai
Khách sang mới ngó e vùi sắc
Chủ tiếp thì ra cũng trọng tài
Trang soạn thanh tao bài để cửa
Ý dàn dìu dặt tứ tràn phai (**)
Vui xuân cứ sắm đôi hài bút
Dạo “Góc thơ Đường” kẻo phải gai!

                                Phan Tự Trí

(*)Hình trang chủ “Góc thơ Đường” toàn gai xương rồng
(**) phai: cũng là một dạng cửa,
nhưng nếu vật bị chắn đầy thì sẽ tràn quaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét