Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

CHÙM THƠ TRẦN NGỘ


DUYÊN TÌNH

Canh dài giọt lệ lặng thầm rơi
Thơ viết bao đêm đã cạn lời
Thuyền dạt xa bờ ngoài dặm thẳm
Buồm dương khuất bóng tận trùng khơi
Thềm xưa bến mộng nguyền chung lối
Gác lạnh trăng thề ước trọn đôi
Có phải duyên tình do định mệnh
Bây chừ hai đứa ở hai nơi
    

MỰC ĐEN ĐÈN SÁNG

Muốn được mười phân vẹn cả mười
Chuyên cần học hỏi gắng người ơi
Nuôi tâm thanh tịnh đừng phiền não
Dưỡng trí bình thường sẽ thảnh thơi
Lắm kẻ  công thành nhờ luyện tập
Ít ai danh đạt sống buông lơi
Mấy đời gần mực trông cho sáng
Đuốc tuệ năng khêu chiếu rạng ngời

                                     Trần Ngộ 
                                   (Lâm Đồng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét