Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

DẤU XƯA - Huy Vụ DẤU XƯA

                  Mở cuốn  “Lòng người…” thấy dấu xưa
 Bóng mờ Sơn nữ đứng trong mưa.
 Bao năm cách biệt thương còn mãi
 Nửa kiếp chia lìa nhớ vẫn chưa.
 Thế thái xoay vần lòng khó đoán .
 Nhân tình biến đổi dạ khôn ưa.
 Biết em ở mãi phương trời ấy.
 Cuối nẻo đường đời ai tiễn đưa?
                                  Huy Vụ 
                               02/12/2014

                   HOẠ  DẤU NAY

  Ta vẫn thương nhiều bạn cũ xưa
  Đông về gió lạnh những đêm mưa
  Người xa lòng vẫn còn trông mãi
  Kẻ ở dạ đang thầm nhớ chưa
  Chén rượu Lưu Linh nồng dễ uống
  Cuộc cờ Đế Thích khó càng ưa
  Cứ chơi cho thoả đời quân tử
  Chốn ấy lo gì chuyện đón đưa ...!
                                   Trần Ngộ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét