Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

CÁI CÂN - Lý Đức Quỳnh       Tác giả Lý Đức Quỳnh


CÁI CÂN

Nặng nhẹ của đời lẫn giả chân
Công bằng muốn giữ tạo ra cân
Hàng trao,vật gửi chia phương vị
Kẻ bán, người mua định lượng phân
Dụng thế cường quyền, oan đáo hạn
Đầu cơ ngụy lý, khổ xoay vần
Ngày đem con sáo sang sông ấy
Những tưởng bay cao thoát lụy trần !

                              Lý Đức Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét