Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

BÍ NGÔ - Trần Ngộ
BÍ NGÔ *

Bí ngô giống ấy vốn ta ưa
Giàn rộng ba gian khéo cũng vừa
Ong đắm nhuỵ vàng hương gió thoảng
Bướm vờn mật ngọt phấn thơm đưa
Hoa xào béo ngậy ngon như cá
Qủa nấu bùi mồm chẳng kém dưa
Bổ khoẻ lại càng thêm hạ hoả
Mỗi năm đôi tấn sợ không thừa

                               Trần Ngộ 

                             (Lâm Đồng)
....................
*Bí đỏ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét