Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Xướng họa vui: Giọng Quảng Trị quê miềng


DÔÔNG HƯ
Bài Xướng:
Lắm kẻ mần dôông, cấy chẳng dờ
Áo cùn mụ dắc giả ngu ngơ
Đến giờ xéc nác chuồn đi dậu
Lắm lúc nấu keng trốn đánh cờ
Nghe việc đau lưng tê cẳng bại
Thấy ăn mỏi cổ mạnh tay quơ
Đem phân bỏ rọong người côi xóm
Ló trụi, cỏ xeng hả mẹng chờ!
Trương Văn Lũy

RỂ BIẾNG
(Bài họa:1)
Mần rể dư eng cứ ngó dờ
Coi chừng bọ mạ nỏ làm ngơ
Dác sương củi hết niêu khê cấu
Bỏ nác rọong khô ló trổ cờ
Mồm mẹng lau chau ăn dỏ rải
Cẳng dò lính quýnh bước lơ quơ
Ưa dau dòm vậy e khôông khẳm
Lủi tuốt cho xong chẳng đặng chờ .
Võ Làng Trâm

CON HƯ
(Bài họa: 2)
It đứa say sưa mạ được dờ
Dà xiêu mái dột giả đò ngơ
Em kêu sương ló đi khôông nỗi
Bạn gọi uống bia chạy có cờ
Chộ chuyện góp tiền thì khép nép
Nghe chia tài sản thả xăng quơ
Gia đình hết phước sinh con đốn
Có méng mô ngon bọ khỏi chờ !
Trần Ngộ

CƯỚI DU ĐỂ DỜ
(Bài họa: 3)
Hôm tê mạ nói cưới du dờ
Đắc ý thằng giai lại giả ngơ.
Con cấy làng côi khun trốn việc
Đàn ôông xóm đưới dại mê cờ.
Cựa dà hẵn đã du lo cả
Rọng rậy mần răng nó vớ quơ.
Mấy lứa heo gà trâu khấm khá
Còn chi cháu chắc được trôông chờ.
LHH

HẾT TRÔÔNG
(Bài họa: 4)
Rể lười du dác có mô dờ
Công việc ngổn ngang nó ngoảnh ngơ
Chú rẹn queng năm nghề rượu bạc
Con du suốt tháng nghiệp bài cờ
Sắn khoai ngoài rậy eng moi bán
Bắp ló trung chồ ả hốt quơ
Vô phước già tui ôm kiến, mọt
Voi chà mả tổ hết trôông chờ
ĐỘC HÀNH

DU GIỎI DANG
(Bài họa: 5)
Du con giỏi dắn được trôông dờ
Ngoài ngọ trung dà nỏ lúc ngơ
Rọong trũng chàn côi lo khớp vó
Chang ngoài trộ ngái tính như cờ
Eng tam bươn tẩu chung vai gánh
Bọ mạ nai lưng góp hái quơ
Chồ lậm ví bồ đầy ắp cả
Cơm keng đứng đụa nỏ khi chờ.
Q.Trị 02/12/2013
Văn Thiên Tùng

1. VẸ CON CÁI
(Bài họa: 6)
 Họa bài GIỌNG QUẢNG TRỊ của Hoàng Hữu Nhất Nguyên

Con cấy chôồng ngôồng dác lấy dôông
Ở rứa hoài môốc trọ dư khôông
Thằng tê to trôốc lo tìm cấy
Con nớ tra rối kiếm mụn dôông
Chừ trẻ chắc neng eng đợ ả
Mơi tra lụ khụ mụ dờ ôông
Eng tam bây dớ lo cho chắc
Bọ mạ tra rồi chớ có trôông.
Lê văn Thanh

2.TRÔỐC TO MÀ DẠI
(Bài họa: 7)
Con cấy trôốc to nỏ đặng dờ
Chôồng ngôồng chinh cẵng ngó ngơ ngơ
Chộ trai đực đợc khoe môông bụ
Trốn bọ leng teng chạy có cờ
Vẹ việc láo lường tui "bị kẹt"
Kêu ăn năng nổ mẹng quàu quơ
To lưng nậy mặt ngày dựa cột
Méc chuyện tào lao túi chực chờ
Lê văn Thanh
****
Từ FB của Văn Thiên Tùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét