Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Xướng họa nhân ngày 20/11 - Vĩnh Hoàng, Kha Tiệm LyNhân ngày nhà giáo 20-11

TÌM BẠN
(Riêng tặng Kha Tiệm Ly)

Một đời phấn trắng đã mòn tay
Cuộc sống nổi trôi khá dạn dày
Thơ phú đôi câu từng viết lách
Văn đàn mấy hội cố vần xoay
Nghĩa nhân trọng kẻ lòng trung chính
Khí phách ưa người tính thẳng ngay
Canh cánh bên tình non với nước
Biết ai kết bạn tháng năm này ./.

Vĩnh Hoàng


Họa:
NGHỀ GIÁO

Một đời tận tụy phấn trong tay
Chẳng chút so đo phận mỏng, dày
Bốn tiết giảng bài ra rả...mỏi
Trăm hàng viết bảng nhịp nhàng...xoay
Rèn người, tự hứa nêu gương sáng
Thương trẻ, dặn dò theo lối ngay
Dẫu đến cuối đời nhà trống hoác
Vẫn luôn hãnh diện với nghề này.

                   Kha Tiệm Ly

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét