Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

THƠ XƯỚNG HOẠ - Phan Tự Trí, Lê Văn Thanh


XƯỚNG

RA ĐI
      Dần dà rồi cũng rủ nhau đi
      Cõi tạm trần gian có tiếc gì
      Nghèo khó sang giàu tay trắng cả
      Từ nhân ác nghiệp mặt thâm xì
      Vài ngày còn ở đừng tham hám
      Một thuở chưa về chớ hận si
      Mảnh áo đời trao còn cắt giải (*)
      Làm sao trở lại nữa mà chi.
                                   Phan Tự Trí 

     (*) Cắt hết khuy, giải áo trước khi khâm liệm cho người chết 


       HOẠ

       VÔ CẦU
       (Tùy Duyên)
       Trần gian tạm trú đến rồi đi
       Vô niệm tùy duyên tiếc nuối gì
       Cay đắng ngọt bùi tùy khẩu vị
       Dược thua còn mất để tâm chi
       Ánh hồng chiếu rọi trời tươi sáng
       Bóng tối bủa vây đất thẩm xì
       Không có có không như thị hiện
       Chấp mê bất ngộ hóa tham si
                                    26-11-2014                           
                                 Lê Văn Thanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét