Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

THẤT NIÊM - Lê Văn Thanh họa thơ Nguyễn Đại Bường

Bài xướng 

Thất Niêm

Tôi có bài thơ bị thất niêm
Sửa đi, sửa lại muốn khùng điên
Đã chơi vần trắc e không ổn
Lại hạ vần bằng nghĩ chẳng yên
Thơ phú đúng là đồ lẩn thẩn
Văn chương đích thực nợ triền miên
Đành thôi, bật quẹt châm mồi lửa
Nhẹ bẵng thơ tan ngọn khói thiền.

                      Nguyễn Đại Bường Bài họa:  Y đề

Thất Niêm

"Hoàng Hạc lâu" thi luật lạc niêm
Liên tài, Lý Bạch chẳng phê điên
Mặc đời bình xét - hồn thơ lộng
Hậu thế khen chê - ngữ tứ yên
Trữ phát tâm tư, tình cảnh sự
Văn chương biểu đạt, ý ngôn thiền
Cảm cầu hình-pháp - câu tương đối
Giải tỏa buồn vui - an giấc miên
                                     9-11-2014
                                   Lê Văn Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét