Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

THẬT MƠ - Trần Ngộ

THẬT MƠ (Thơ vui)
hoạ bài: VUI BÀ BỂ MỘNG của PHAN TỰ TRÍ

Dù thật hay mơ cũng đã rồi
Cò giò rụt cổ ngủ đi thôi
Để cho mộng dạo vùng châu thổ
Mặc sức hồn bay giữa cõi trời
Đông tới mưa dầm chuyên đội nón
Đang mùa nóng cực  nhớ chi tơi
Sang năm dương thịnh càng hừng hậy
Lắm kẻ vui say tiệc tháng mười


                       Trần Ngộ (kính hoạ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét