Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Đọc Dương Huệ Anh nghĩ về : Thi đàn XUÂN THU LẠC VIỆT, Tùy Duyên Sống Đạo - Lê Văn Thanh

Đọc Dương Huệ Anh nghĩ về :
Thi đàn  XUÂN THU LẠC VIỆT (*)

Đất khách muôn trùng vọng tiếng thơ
Tinh thần Lạc-Việt mãi ươm tơ
Hồn thiêng non nước còn lưu luyến
Văn hiến tổ tông vẫn phụng thờ
Mắt hướng Thái Bình tìm cố quốc
Tình về đất Mẹ thỏa niềm mơ
Xuân thương con cháu truyền văn bút
Lạc-Việt thu vàng lộng tứ thơ
                              2011
                       Lê Văn Thanh

(*)-San Jose-Cali


Tùy Duyên Sống Đạo

Khúc khuỷu đường đời vững bước đi
Hồn nhiên tự tại sống vô vi
Hạnh-Văn-Trung-Tín luôn tư tưởng
Liêm-Chính-Kiệm-Cần cố thực thi
Xử thế, tâm hằng tu hỹ-xã
Đối nhân, chí nguyện hạnh từ-bi
mặc tình thiên hạ bình khôn dại
Vạn sự vô thường chẳng chấp chi
                            Lê Văn Thanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét