Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Nguyễn Thanh Bá: Ba bài họa thơ BẾN NGHÉ của Mặc Phương Tử


Bài xướng:

BẾN  NGHÉ
Mặc Phương Tử

Ai về rủ áo bụi bên đường
Bến Nghé đôi bờ dạt dấu sương
Vàng mộng cũ xao dòng nước lạnh
Trăng chiều xưa lộng ánh tơ vương
Thơ hòa mạch sống tình muôn dặm
Khách gợi hồn xuân bạn bốn phương
Từ thuở máu tim tràn giọt lệ
Trời nam còn mãi diệu quê hương .
  
Nguyễn Thanh Bá
Họa bài BẾN NGHÉ của Mặc Phương Tử

Bài họa: HỌA  THƠ

Ai về rủ áo bụi bên đường
Bến Nghé đôi bờ dạt dấu sương
Vàng mộng cũ xao dòng nước lạnh
Trăng chiều xưa lộng ánh tơ vương
Thơ hòa mạch sống tình muôn dặm
Khách gợi hồn xuân bạn bốn phương
Từ thuở máu tim tràn giọt lệ
Trời nam còn mãi diệu quê hương .Bài họa: LÀN HƯƠNG

Người đi riêng rẽ một con đường
Núi thẳm , sông dài ngút gió sương
Một chút duyên thơ đà trót hẹn
Đôi dòng tâm sự mãi còn vương
Lòng toan gởi nhớ theo trăm ngã  
Hồn đã gom sầu vọng tứ phương
Từ dạo người xa còn giữ lại
Tháng ngày ấp ủ một làn hương .
                        Nguyễn Thanh Bá


Hựu họa:  CHÚT  HƯƠNG

Trần thế người đi mấy dặm đường ? 
Gói buồn ta gởi giữa phong sương
Bao năm tình đắm lòng khôn dứt
Một thuở yêu hờ ai khó vương
Ngọn đuốc đêm chong sầu bản xứ
Cánh buồm chiều vọng nhớ muôn phương
Người ơi ! sao chẳng mang đi hết
Để lại làm chi chút phấn hương ?

Nguyễn Thanh Bá

( 14-9-1993 )            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét