Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

MÃI NHỚ THẦY - Trần Ngộ, Trần Như TùngMÃI NHỚ THẦY
(Hoạ thơ Phan Tự Trí)

Nghĩ lại năm xưa mãi nhớ thầy
Đứng trên bục giảng gió heo may
Phấn rơi trắng xoá loang đầu bạc
Aó đẩm mồ hôi mắt trủng gầy
Cơ nghiệp nòi Hồng còn sáng chói
Tiền đồ Giống Lạc mãi thơm đây
Ơn cao nghĩa nặng xin thề tạc
Đạo Trọng Tôn Sư mãi nhớ thầy
                               Trần Ngộ 
                              (Kính hoạ)NẾU THIẾU THẦY
(Họa thơ Phan Tự Trí)

Bạn hữu mời thơ họa kính thầy
Hai mưoi mười một thật là may.
Nên người biết việc ghi bao đận
Nghĩa cả ơn sâu nhớ những ngày.
Thầy : ý bảo ban lưu dạ mãi
Cô : lời căn dặn thấm lòng đây
Vài câu không thể nào nêu đủ
Chẳng có hôm nay nếu thiếu thầy !
                           Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét