Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

DÂNG HOA - xướng họa của Trần Ngộ và Trương Đình Đăng

DÂNG HOA

Lâu lắm chưa về thăm cố hương
Xa quê xa cả mái hiên trường
Áo cơm nghĩa mẹ còn lưu luyến
Giaó dưỡng ơn thầy mãi vấn vương
Bè bạn mỗi người đi mỗi ngả
Anh em đôi kẻ ở đôi đường
Hôm nay ngày hiến chương nhà giáo
Dâng đoá hoa hồng thoả nhớ thương

                      Trần Ngộ (Lâm Đồng)

Bài họa

TÍM TRỜI THƯƠNG

Từ ngày khói lửa ngập quê hương
Đành xếp bút nghiên biệt mái trường
Dấn bước tang bồng duyên đã lỡ
Quăng thân gió bụi nợ còn vương
Ơn thầy chưa trả đau tròn kiếp
Nghĩa mẹ hoài mang xót đoạn đường
Chữ Đạo người trao soi mỗi bước
Nhớ về cố quận tím trời thương

                          Trương Đình Đăng (Đà Nẵng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét