Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Chân Nhón Qua Hồ - Nguyễn Hiến Minh họa thơ Thanh Phong

Bài Xướng:  Bến Giác
NT Thanh Phong 
(ĐT: 0121 6832 141)

Mến vinh danh các vị Tì Kheo
Cửa Phật trọn đời dõi bóng theo
“Đạp Đất, đội Trời tâm sáng suốt”
“Ăn chay, niệm Phật” Ý cao siêu
Đạo từ gắn bó công tu tạo
Lòng thiện chân thành ướm hạt gieo
Hướng dẫn trần gian ai lạc bước
Đường lên Bến Giác thỏa mừng reo.

Chân Nhón Qua Hồ
Hoạ bài: Bến Giác của Bác Thanh Phong
Nguyễn Hiến Minh 
(ĐT: 01282 676 268)

Đường tu hành thọ giới Tỳ theo
Bờ giác còn xa thuyền miết theo
Lồng lộng hoa trần hương nhuỵ gợi
Chênh vênh vực thẳm rạn bình riêu
Tỉnh tâm định trí chuyên trì niệm
Hoàng đạo khai mầm thiện tấn gieo
Chân nhón qua hồ lấy bể đục
Sen vàng hé lộ nắng hồng reo


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét