Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

BÔNG MAI SỚM - Phạm Duy Lương


BÔNG MAI SỚM

Thu còn trước sảnh rộ nhành mai
Giữa lá xoè bông thắm một vài
Cảm tán thu già xao xác giục
Mơ vườn xuân mới rộn ràng khai
Gió mùa sì sụp tan hương búp
Ong bướm  thờ ơ rã sắc đài
Chẳng đợi mùa sang hoa nở sớm
Bên đường quạnh quẻ rủ màu phai

                       Phạm Duy Lương 
                          (Đồng Nai)

DANG DỞ

Xuân dẫu chưa về đón nắng mai
Đào đơm nụ đỏ đã khoe vài
Hiên chiều gió thổi lan xơ xác
Gác lạnh mưa lùa cúc muộn khai
Ai kẻ còn thương Hàn Hủ tú
Ai người đang nhớ Liễu Chương Đài *
Đất trời đưa đẩy duyên dang dỡ
Để phận má hồng chóng nhạt phai !

                            Trần Ngộ 
                           (Kính hoạ)

*Liễu Chương Đài: Trích Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét